Závodní péče

- Akreditované pracoviště

- Mezi naše klienty patří : AC Sparta Praha, HC Sparta Praha, Pražská Teplárenská, Orco group,

                                            G4S, Porsche, M3000, Charouz group a.s.

 Prohlídka obsahuje:      - Odebrání anamnézy

                                          - Celkové fyzikální vyšetření

                                          -  Základní oční vyšetření

                                          -  Základní vyšetření sluchu

                                          -  Základní neurologické vyšetření

                                          -  Laboratorní vyšetření: orientační vyšetření chemického složení moče,    

                                              další biochemické vyš. podle druhu a nálezu onemocnění

 

                                         -  Antropometrické hodnoty: výška, váha, % tuku , BMI

                                         -  Vitální kapacita plic

                                         -  EKG vyšetření: klidová křivka

 

Lékařskými prohlídkami závodní preventivní péče se rozumí následující prohlídky:

 

1)Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka dle zákona č. 373/2011 Sb., Zákon o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

 

2)Výstupní prohlídka

 

3)Periodická prohlídka

 

4)Mimořádná prohlídka

 

5) Managerská prohlídka

Obsahem testu jsou tato vyšetření:

 

- Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem                                        

- Komplexní sportovní test: sledování fyziologických klidových

     parametrů a jejich změny a reakce organizmu na zátěž             

- Stanovení VO2 max a dalších hodnot při analýze vdechovaného

     a vydechovaného vzduchu, stanovení schopnosti organismu

     přijímat kyslík (toto vyšetření neobsahuje manager test základní)          

- Silový test: určuje maximální silové schopnosti organismu                

-  Antropologické vyšetření, složení těla, stanovení podkožního

     tuku, BMI                                                                                                  

- Biochemická vyšetření jsou stanovena podle věku pacienta,

     pohlaví, aktuálního zdravotního stavu a přání pacienta.

-  Zhodnocení všech provedených sportovních testů. Biochemických

     vyšetření s doporučením dalšího pohybového a stravovacího

     režimu                                                                                                      

-  V případě patologických nálezů budou provedena další nezbytná

      klinická a biochemická vyšetření s účastí veřejného zdravotního pojištění

 

CELKOVÁ CENA ZÁKLADNÍHO MANAGERSKÉHO TESTU                  1590,-

CELKOVÁ CENA KOMPLEXNÍHO MANAGERSKÉHO TESTU               1990,-

 

 

Očkování               - Vaxigrip (chřipka)

                              - Twinrix (žloutenka A, B)

                              - FSME (klíšťová encefalitída)

 

Odběry krve           - individuální


Kontakt

Sportmed

www.sportmedcz.eu

Partyzánská 7
Praha 7
170 00


tel : 266 753 525

220 515 868