Interní ambulance nabízí svým pacientům

Komplexní odborné vyšetření

 - srdeční a cévní systém

 - zažívací sysém

 - pohybový systém

 - žlázy s vnitřní sekrecí

 - vylučovací sytém

V případě potřeby interní vyšetření doplníme vhodně zvolenou zobrazovací metodou a laboratorním vyšetřením.

 

Provádíme 

 - 24 hod. monitorování krevního tlaku (TK Holter)

 - Zátěžové EKG (ergometrie)

 - Předoperační vyšetření

 


Kontakt

Sportmed

www.sportmedcz.eu

Partyzánská 7
Praha 7
170 00


tel : 266 753 525

220 515 868